GIAO GIÀN GIÁO RINGLOCK

GIAO GIÀN GIÁO RINGLOCK
Ngày đăng: 14/11/2021 02:04 PM

Đơn hàng tiếp theo được giao cho công trình tại Tp.Phan Rang-Tỉnh Ninh Thuận. Sau 15 ngày làm việc cật lực của anh em công nhân. Hơn 40 tấn giàn giáo Ring Lock được vận chuyển đến công trình trung tâm Tp.Phan Rang-Tỉnh Ninh Thuận.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT BẢO LIÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT BẢO LIÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT BẢO LIÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT BẢO LIÊN

Zalo